+48 577 133 435

IMPLANTOLOGIA

JAK "UGRYŹĆ TEMAT" OD PODSTAW?

Implantologia i implanty stomatologiczne w pytaniach i odpowiedziach – czyli ABC leczenia implantologicznego oraz naprawy braków zębowych

Zacznę od “korzeni” (podstaw) i wyjaśnię czym jest implantologia. Implantologia jest dziedziną, która zajmuje się uzupełnianiem braków zębowych za pomocą implantów dentystycznych – to definicja medyczna.

Implantologia jest metodą przywracania uśmiechu na twarzy Pacjenta, komfortu życia i Jego pewności siebie (poprzez zastąpienie naturalnych zębów implantami stomatologicznymi) – to moja definicja :).

Tytaniczna trwałość i jakość – czyli z czego są wykonane implanty dentystyczne?

Warto wiedzieć, że implanty zębowe (implanty stomatologiczne) są wykonane z tytanu, czyli metalu który bardzo dobrze integruje się organizmem człowieka, nie powodując powikłań w jamie ustnej. W stomatologii wspomniany materiał jest stosowany w formie przypominającej śrubę. Kształt ten umożliwia odpowiednie i przewidywalne wykonanie zabiegu chirurgicznego wszczepienia implantów zębowych – ich precyzyjne osadzenie w kości, jak również mechaniczne ustabilizowanie.

Następnie, po integracji implantów zębowych z kością (osteointegracji) , umożliwiają one odpowiednie zakotwiczenie dla przyszłego zęba/zębów i osiągniecia efektu posiadania na nowo własnych naturalnych zębów. Po zagojeniu implant funkcjonuje jako filar, na bazie którego rekonstruuje się brakujący ząb lub stanowi on element zakotwiczenia dla większej pracy protetycznej rehabilitującej liczne braki zębowe. 

Czy implanty zębowe są dla mnie?

Jeśli nadal zastanawiasz się, czy implanty stomatologiczne to najlepsze rozwiązanie w przypadku ubytków/brakówzębowych – zapraszam na konsultację do mojego gabinetu. Jako specjalista periodontologii i implantologii, który niemal 12 lat praktykował w skandynawii, posiadam odpowiednią wiedzę w zakresie uzupełniania braków zębowych uzyskaną u źródeł powstania implantologii. Odpowiem na wszystkie pytania dotyczące implantów (opcje leczenia stomatologicznego, czas gojenia po wszczepieniu implantu), opiszę przebieg leczenia implantologicznego, rozwieję wątpliwości na temat kompleksowego leczenia stomatologicznego. Podpowiem jak skutecznie dbać o jamę ustną poprzez codzienne rutynowe działania tak by leczenie implantologiczne było trwałe i okazało się długowieczne.

PERI-IMPLANTITIS

Implantologia i implanty stomatologiczne w pytaniach i odpowiedziach – czyli ABC leczenia implantologicznego oraz naprawy braków zębowych

Zacznę od “korzeni” (podstaw) i wyjaśnię czym jest implantologia. Implantologia jest dziedziną, która zajmuje się uzupełnianiem braków zębowych za pomocą implantów dentystycznych – to definicja medyczna.

Implantologia jest metodą przywracania uśmiechu na twarzy Pacjenta, komfortu życia i Jego pewności siebie (poprzez zastąpienie naturalnych zębów implantami stomatologicznymi) – to moja definicja :).

Tytaniczna trwałość i jakość – czyli z czego są wykonane implanty dentystyczne?

Warto wiedzieć, że implanty zębowe (implanty stomatologiczne) są wykonane z tytanu, czyli metalu który bardzo dobrze integruje się organizmem człowieka, nie powodując powikłań w jamie ustnej. W stomatologii wspomniany materiał jest stosowany w formie przypominającej śrubę. Kształt ten umożliwia odpowiednie i przewidywalne wykonanie zabiegu chirurgicznego wszczepienia implantów zębowych – ich precyzyjne osadzenie w kości, jak również mechaniczne ustabilizowanie.

Następnie, po integracji implantów zębowych z kością (osteointegracji) , umożliwiają one odpowiednie zakotwiczenie dla przyszłego zęba/zębów i osiągniecia efektu posiadania na nowo własnych naturalnych zębów. Po zagojeniu implant funkcjonuje jako filar, na bazie którego rekonstruuje się brakujący ząb lub stanowi on element zakotwiczenia dla większej pracy protetycznej rehabilitującej liczne braki zębowe. 

Czy implanty zębowe są dla mnie?

Jeśli nadal zastanawiasz się, czy implanty stomatologiczne to najlepsze rozwiązanie w przypadku ubytków/brakówzębowych – zapraszam na konsultację do mojego gabinetu. Jako specjalista periodontologii i implantologii, który niemal 12 lat praktykował w skandynawii, posiadam odpowiednią wiedzę w zakresie uzupełniania braków zębowych uzyskaną u źródeł powstania implantologii. Odpowiem na wszystkie pytania dotyczące implantów (opcje leczenia stomatologicznego, czas gojenia po wszczepieniu implantu), opiszę przebieg leczenia implantologicznego, rozwieję wątpliwości na temat kompleksowego leczenia stomatologicznego. Podpowiem jak skutecznie dbać o jamę ustną poprzez codzienne rutynowe działania tak by leczenie implantologiczne było trwałe i okazało się długowieczne.

“Jako doświadczony lekarz implantolog “zjadłem zęby” na rekonstrukcji uśmiechu, polegającej na wszczepieniu implantów dentystycznych w jamie ustnej. Edukacja, a następnie praktyka medyczna rozwijana w Szwecji sprawiaja, że implantologia oferowana w moim gabinecie jest bezpieczna, nowoczesna, oparta o najwyższe standardy i realizowana w przyjaznych warunkach.”

Ile kosztuje jeden implant zęba?

Planując rekonstrukcję uśmiechu poprzez implanty stomatologiczne bardzo ważne jest, by dobrać odpowiednią terapię i określić jej przewidywalność. Pod uwagę należy wziąć oczekiwania estetyczne, uwarunkowania biologiczne oraz stan zdrowia pacjenta – ale także budżet przyszłego posiadacza implantów.

Na pytanie Pacjenta “ile kosztuje dobry implant” odpowiadam “to zależy”. Cena wszczepienia jednego implantu zaczyna się od 3500 złotych w przypadku optymalnych warunków, które muszą zpstać wcześniej ocenione odpowiednim badaniem specjalistycznym poprzedzającym taki zabieg i mającym na celu odpowiednie zakwalifikowanie pacjenta oraz indywidualne podejscie do problemu lokalnego lub uogólnionego braku zębwego lub większej grupy braków zębowych.

Czy warto zainwestować w implanty stomatologiczne i co zamiast implantów zębowych?

W tym miejscu chciałbym przytoczyć wypowiedź jednego z największych autorytetów ery implantologii: “Implant dentystyczny jest doskonałym narzędziem terapeutycznym w celu zastąpienia utraconych zębów, ale nigdy nie powinien być pierwszym wyborem w leczeniu zębów z uszkodzonym stanem przyzębia” – prof. Niklaus P. Lang 

Każda jama ustna wymaga indywidualnego podejścia i sposobów rekonstrukcji uzębienia. Alternatywą dla implantów dentystycznych są konwencjonalne mosty protetyczne, które w wielu aspektach mogą nie tylko okazać się tańszą opcją leczenia , ale również bardziej wskazaną z przyczyn biologicznych , a w wielu przypadkach również opcją bardziej trwałą i mniej zawodną na przestrzeni lat.

Indywidualne podejście do ustalenia z pacjentem planu leczenia musi nieść za sobą między innymi realistyczne rozważenie między innymi jak najmniejszej inwazyjności i obciążenia pacjenta zabiegami chirurgicznymi, oraz różnych innych biologicznych aspektów, jak stan zdrowia pacjenta, ewentualnych obciążeń genetycznych, ryzyko peri-impantitis, jak również zdolności i możliwości pacjenta do utrzymywania odpowiednio optymalnej jakości sumiennie wykonywanych codziennych zabiegów higienicznych, jak i ścisłego stosowania się i terminowego dotrzymywania wizyt terapii podtrzymującej oraz wizyt kontrolnych.

Wybór alternatywy leczenia braków zębowych powinien rozważać przewidywalną trwałość rozwiązania protetycznego, budżet pacjenta oraz racjonalność wyboru tejże pracy protetycznej powinna być oparta na rzeczywistych potrzebach pacjenta zarówno stomatologicznych jak i tych dotyczących poprawy jakości życia związanej ze zdrowiem jamy ustnej. Nie wszyscy pacjenci potrzebują mieć holywoodzki uśmiech, ale każdy zasługuje by był on piękny, naturalny, funkcjonalny i niczym nieskrępowany.

IMPLANTY STOMATOLOGICZNE – POZNAJ KLUCZOWE KORZYŚCI I ZASADY

Jakie korzyści (poza estetycznymi i funkcjonalnymi) przynosi protetyka oparta o implanty stomatologiczne?

Korzyścią pracy protetycznej opartej na implantach jest ich ustabilizowanie na stałe w jamie ustnej, (podobnie jak własnych zębów), przez co Pacjent zyskuje naturalny komfort użytkowania “nowych zębów”. Estetyczne i funkcjonalne wykonanie rekonstrukcji protetycznej brakujących zębów umożliwia autentyczną i z zgodną naturą estetykę uśmiechu oraz optymalną funkcję podczas spożywania pokarmów, mowy oraz nieskrępowanego uśmiechu, a co za tym idzie przywrócenie optymalnej jakości życia związanej ze zdrowiem jamy ustnej.

Dlaczego implanty dentystyczne są optymalnym rozwiązaniem na uzupełnienie braków zębowych?

Implanty stomatologiczne są nie tylko powszechnym, ale i skutecznym rozwiązaniem w uzupełnianiu ubytków zębowych. Leczenie implantologiczne ma bardzo solidne podstawy naukowe – jest niezwykle przewidywalne i bezpieczne. Klucz do sukcesu to zarówno precyzja wykonania zabiegu implantacji, rekonstrukcji protetycznej zęba, jak i odpowiednie badanie kwalifikujące Pacjenta.

O czym należy pamiętać decydując się na zabieg wszczepienia implantów stomatologicznych?

Każdy Pacjent (bez wyjątku), u którego rozważane jest likwidowanie ubytków zębowych poprzez leczenie implantologiczne, powinien zostać szczegółowo przebadany i zakwalifikowany do takiego zabiegu przez specjalistę periodontologa. Pozwoli to uniknąć potencjalnemu Posiadaczowi implantów niepotrzebnych problemów.

Wszczepienie implantów niesie bardzo wiele korzyści, ale wymaga szczególnej pielęgnacji jamy ustanej. W celu uniknięcia peri-implantitis – czyli przewlekłej choroby zapalnej dotykającej tkanki utrzymujące implant w dnie zatoki szczękowej, w rezultacie której może nastąpić utrata implantu. 

Jak przebiega leczenie implantologiczne?

KROK 1: zaczynamy od konsultacji “na fotelu”, podczas której oceniam stan jamy ustnej Pacjenta (m.in. kondycję dziąseł, przyzębia, objętość kości oraz poziom dna zatoki szczękowej) jak również możliwość przeprowadzenia zabiegu wszczepienia implantów zębowych. Przeprowadzam też dokładny wywiad, pytając o choroby, dolegliwości, schorzenia, wyniki badań.

KROK 2: jeśli Pacjent kwalifikuje się do zabiegu – omawiamy kluczowe elementy procesu uzupełnienia braków zębowych poprzez wszczepienie implantów – m.in. precyzujemy oczekiwane rezultaty estetyczne, ustalamy jakie implanty i w jakiej cenie, określamy czas trwania leczenia implantologicznego (w tym czas gojenia).

KROK 3: opracowuję plan rekonstrukcji ubytków zębowych – harmonogram wizyt, zasady postępowania oraz kosztorys, tak by pacjent był strategicznie przygotowany finansowo na nadchodzące wizyty i by nie było po drodze żadnych niespodzianek. . proszę o uzupełnienie

MAM IMPLANTY DENTYSTYCZNE – CO DALEJ?

Jak prawidłowo dbać o implanty zębowe po zabiegu ich wszczepienia do jamy ustanej?

Prawidłowo wykonane rekonstrukcje utraconych zębów (oparte na implantach) mają szansę okazać się długowiecznym rozwiązaniem, pod warunkiem zachowania następujących zasad: starannej codziennej opieki, regularnej kontroli implantów stomatologicznych oraz wizyt higienizacyjnych. 

Odpowiednia i optymalna codzienna technika szczotkowania jest najlepszą i jedyną metodą jaką Pacjent może i jaką musi stosować, by zwiększyć szanse na długowieczne korzystanie z implantów zębowych. Regularne kontrole stanu jamy ustanej oraz cykliczne wizyty higienizacyjne sprawiają, że Pacjenci rzadziej doświadczają problemów i komplikacji związanych z pracami protetycznymi opartymi na implantach.

Jakie są ryzyka związane z posiadaniem implantów zębowych?

Paradontoza (zapalenie przyzębia) lub historia jej przebycia jest najistotniejszym czynnikiem peri-implantitis i dlatego bardzo ważne jest, by w pierwszej kolejności ustabilizować tę chorobę (jeszcze zanim implanty zostaną wszczepione do jamy ustnej). Inne schorzenia Pacjenta, stany zapalne dziąseł i palenie papierosów (w tym e-papierosów) również wzmagają peri-implantitis i zwiększają ryzyko utraty implantów.

Ile kosztuje jeden implant zęba?

Planując rekonstrukcję uśmiechu poprzez implanty stomatologiczne bardzo ważne jest, by dobrać odpowiednią terapię i określić jej przewidywalność. Pod uwagę należy wziąć oczekiwania estetyczne, uwarunkowania biologiczne oraz stan zdrowia pacjenta – ale także budżet przyszłego posiadacza implantów.

Na pytanie Pacjenta “ile kosztuje dobry implant” odpowiadam “to zależy”. Cena wszczepienia jednego implantu zaczyna się od 3500 złotych w przypadku optymalnych warunków, które muszą zpstać wcześniej ocenione odpowiednim badaniem specjalistycznym poprzedzającym taki zabieg i mającym na celu odpowiednie zakwalifikowanie pacjenta oraz indywidualne podejscie do problemu lokalnego lub uogólnionego braku zębwego lub większej grupy braków zębowych.

Czy warto zainwestować w implanty stomatologiczne i co zamiast implantów zębowych?

W tym miejscu chciałbym przytoczyć wypowiedź jednego z największych autorytetów ery implantologii: “Implant dentystyczny jest doskonałym narzędziem terapeutycznym w celu zastąpienia utraconych zębów, ale nigdy nie powinien być pierwszym wyborem w leczeniu zębów z uszkodzonym stanem przyzębia” – prof. Niklaus P. Lang 

Każda jama ustna wymaga indywidualnego podejścia i sposobów rekonstrukcji uzębienia. Alternatywą dla implantów dentystycznych są konwencjonalne mosty protetyczne, które w wielu aspektach mogą nie tylko okazać się tańszą opcją leczenia , ale również bardziej wskazaną z przyczyn biologicznych , a w wielu przypadkach również opcją bardziej trwałą i mniej zawodną na przestrzeni lat.

Indywidualne podejście do ustalenia z pacjentem planu leczenia musi nieść za sobą między innymi realistyczne rozważenie między innymi jak najmniejszej inwazyjności i obciążenia pacjenta zabiegami chirurgicznymi, oraz różnych innych biologicznych aspektów, jak stan zdrowia pacjenta, ewentualnych obciążeń genetycznych, ryzyko peri-impantitis, jak również zdolności i możliwości pacjenta do utrzymywania odpowiednio optymalnej jakości sumiennie wykonywanych codziennych zabiegów higienicznych, jak i ścisłego stosowania się i terminowego dotrzymywania wizyt terapii podtrzymującej oraz wizyt kontrolnych.

Wybór alternatywy leczenia braków zębowych powinien rozważać przewidywalną trwałość rozwiązania protetycznego, budżet pacjenta oraz racjonalność wyboru tejże pracy protetycznej powinna być oparta na rzeczywistych potrzebach pacjenta zarówno stomatologicznych jak i tych dotyczących poprawy jakości życia związanej ze zdrowiem jamy ustnej. Nie wszyscy pacjenci potrzebują mieć holywoodzki uśmiech, ale każdy zasługuje by był on piękny, naturalny, funkcjonalny i niczym nieskrępowany.

IMPLANTY STOMATOLOGICZNE – POZNAJ KLUCZOWE KORZYŚCI I ZASADY

Jakie korzyści (poza estetycznymi i funkcjonalnymi) przynosi protetyka oparta o implanty stomatologiczne?

Korzyścią pracy protetycznej opartej na implantach jest ich ustabilizowanie na stałe w jamie ustnej, (podobnie jak własnych zębów), przez co Pacjent zyskuje naturalny komfort użytkowania “nowych zębów”. Estetyczne i funkcjonalne wykonanie rekonstrukcji protetycznej brakujących zębów umożliwia autentyczną i z zgodną naturą estetykę uśmiechu oraz optymalną funkcję podczas spożywania pokarmów, mowy oraz nieskrępowanego uśmiechu, a co za tym idzie przywrócenie optymalnej jakości życia związanej ze zdrowiem jamy ustnej.

Dlaczego implanty dentystyczne są optymalnym rozwiązaniem na uzupełnienie braków zębowych?

Implanty stomatologiczne są nie tylko powszechnym, ale i skutecznym rozwiązaniem w uzupełnianiu ubytków zębowych. Leczenie implantologiczne ma bardzo solidne podstawy naukowe – jest niezwykle przewidywalne i bezpieczne. Klucz do sukcesu to zarówno precyzja wykonania zabiegu implantacji, rekonstrukcji protetycznej zęba, jak i odpowiednie badanie kwalifikujące Pacjenta.

O czym należy pamiętać decydując się na zabieg wszczepienia implantów stomatologicznych?

Każdy Pacjent (bez wyjątku), u którego rozważane jest likwidowanie ubytków zębowych poprzez leczenie implantologiczne, powinien zostać szczegółowo przebadany i zakwalifikowany do takiego zabiegu przez specjalistę periodontologa. Pozwoli to uniknąć potencjalnemu Posiadaczowi implantów niepotrzebnych problemów.

Wszczepienie implantów niesie bardzo wiele korzyści, ale wymaga szczególnej pielęgnacji jamy ustanej. W celu uniknięcia peri-implantitis – czyli przewlekłej choroby zapalnej dotykającej tkanki utrzymujące implant w dnie zatoki szczękowej, w rezultacie której może nastąpić utrata implantu. 

Jak przebiega leczenie implantologiczne?

KROK 1: zaczynamy od konsultacji “na fotelu”, podczas której oceniam stan jamy ustnej Pacjenta (m.in. kondycję dziąseł, przyzębia, objętość kości oraz poziom dna zatoki szczękowej) jak również możliwość przeprowadzenia zabiegu wszczepienia implantów zębowych. Przeprowadzam też dokładny wywiad, pytając o choroby, dolegliwości, schorzenia, wyniki badań.

KROK 2: jeśli Pacjent kwalifikuje się do zabiegu – omawiamy kluczowe elementy procesu uzupełnienia braków zębowych poprzez wszczepienie implantów – m.in. precyzujemy oczekiwane rezultaty estetyczne, ustalamy jakie implanty i w jakiej cenie, określamy czas trwania leczenia implantologicznego (w tym czas gojenia).

KROK 3: opracowuję plan rekonstrukcji ubytków zębowych – harmonogram wizyt, zasady postępowania oraz kosztorys, tak by pacjent był strategicznie przygotowany finansowo na nadchodzące wizyty i by nie było po drodze żadnych niespodzianek. . proszę o uzupełnienie

MAM IMPLANTY DENTYSTYCZNE – CO DALEJ?

Jak prawidłowo dbać o implanty zębowe po zabiegu ich wszczepienia do jamy ustanej?

Prawidłowo wykonane rekonstrukcje utraconych zębów (oparte na implantach) mają szansę okazać się długowiecznym rozwiązaniem, pod warunkiem zachowania następujących zasad: starannej codziennej opieki, regularnej kontroli implantów stomatologicznych oraz wizyt higienizacyjnych. 

Odpowiednia i optymalna codzienna technika szczotkowania jest najlepszą i jedyną metodą jaką Pacjent może i jaką musi stosować, by zwiększyć szanse na długowieczne korzystanie z implantów zębowych. Regularne kontrole stanu jamy ustanej oraz cykliczne wizyty higienizacyjne sprawiają, że Pacjenci rzadziej doświadczają problemów i komplikacji związanych z pracami protetycznymi opartymi na implantach.

Jakie są ryzyka związane z posiadaniem implantów zębowych?

Paradontoza (zapalenie przyzębia) lub historia jej przebycia jest najistotniejszym czynnikiem peri-implantitis i dlatego bardzo ważne jest, by w pierwszej kolejności ustabilizować tę chorobę (jeszcze zanim implanty zostaną wszczepione do jamy ustnej). Inne schorzenia Pacjenta, stany zapalne dziąseł i palenie papierosów (w tym e-papierosów) również wzmagają peri-implantitis i zwiększają ryzyko utraty implantów.

Umów się na konsultację już dziś

dr.wojciech.krajewski@gmail.com
+48 577 133 435

Periodontologia

Paradontoza
Peri-implantitis
Recesje dziąsłowe
Jakość życia i zdrowie
Wsparcie dla lekarzy i higienistek