+48 577 133 435

WSPARCIE

dla lekarzy i higienistek

WSPARCIE

dla lekarzy i higienistek

NIE ZWLEKAJ

SKIERUJ PACJENTA DO PERIODONTOLOGA

ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO

Jeśli podejrzewasz u swojego pacjenta chorobę dziąseł, przyzębia lub tkanek wokół implantów, to skieruj niezwłocznie swojego pacjenta do specjalisty periodontologii, bo wkrótce może być już za późno.

Serdecznie zapraszam lekarzy dentystów potrzebujących wsparcia w leczeniu pacjentów periodontologicznych oraz higienistki i higienistów stomatologicznych, którzy na codzień zmagają się utrzymaniem jamy ustnej pacjentów w zdrowiu, a napotykają na trudne do rozwiązania problemy periodontologiczne.

Zapraszam również lekarzy, dla których istotny jest optymalny stan zdrowia jamy ustnej pacjentów oraz którym nie obcy jest wpływ problemów stomatologicznych, a zwłaszcza periodontologicznych na ogólny stan zdrowia osób chorych, leczonych z powodu wielu poważnych schorzeń, leczonych z powodu cukrzycy, miażdżycy lub chorób naczyń krwionośnych, serca, lub innych chorób, często przewlekłych, autoimmunologicznych lub zpalanych mających współoddziaływanie i współzależność ze zdrowiem jamy ustnej i dziąseł.

NIE ZWLEKAJ

SKIERUJ PACJENTA DO PERIODONTOLOGA

ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO

Jeśli podejrzewasz u swojego pacjenta chorobę dziąseł, przyzębia lub tkanek wokół implantów, to skieruj niezwłocznie swojego pacjenta do specjalisty periodontologii, bo wkrótce może być już za późno.

Serdecznie zapraszam lekarzy dentystów potrzebujących wsparcia w leczeniu pacjentów periodontologicznych oraz higienistki i higienistów stomatologicznych, którzy na codzień zmagają się utrzymaniem jamy ustnej pacjentów w zdrowiu, a napotykają na trudne do rozwiązania problemy periodontologiczne.

Zapraszam również lekarzy, dla których istotny jest optymalny stan zdrowia jamy ustnej pacjentów oraz którym nie obcy jest wpływ problemów stomatologicznych, a zwłaszcza periodontologicznych na ogólny stan zdrowia osób chorych, leczonych z powodu wielu poważnych schorzeń, leczonych z powodu cukrzycy, miażdżycy lub chorób naczyń krwionośnych, serca, lub innych chorób, często przewlekłych, autoimmunologicznych lub zpalanych mających współoddziaływanie i współzależność ze zdrowiem jamy ustnej i dziąseł.

Jakie są najczęstsze oznaki tego,
że pacjent potrzebuje konsultacji periodontologicznej:

Co subiektywnie, pacjent może zauważyć w jamie ustnej lub możemy dowiedzieć się z wywiadu?

🢚 Krwawienie dziąseł, nawet to tzw. od czasu do czasu, często podczas szczotkowania.
🢚 Ćmiące lub bolesne dziąsła.
🢚 Opuchnięte i nabrzmiałe dziąsła.
🢚 Powiększające się przestrzenie między zębami
🢚 Obniżenie poziomu dziąseł i odsłaniające się szyjki i korzenie zębów.
🢚 Krwawienie, opuchlizna, ćmiące bóle tkanek wokół implantów.
🢚 Ruchome zęby
🢚 Przemieszczające się zęby
🢚 Wysuwające się zęby
🢚 Brak możliwości oczyszczania własnych zębów z powodu bólu lub braku dostępu do niektórych powierzchni zębów
🢚 Historia paradontozy własnego uzębienia lub w rodzinie
🢚 Nadwrażliwość zębów
🢚 Suchość w jamie ustnej
🢚 Pieczenie dziąseł
🢚 Dyskomfort podczas spożywania pokarmów
🢚 Brak swobody w uśmiechaniu się (zawstydzenie) spowodowane nieestetycznym wyglądem zębów i dziąseł
🢚 Brak swobody w komunikacji z innymi ludźmi związane z wyglądem zębów i dziąseł
🢚 Przykry zapach z ust i w konsekwencji unikanie bliskich kontaktów z ludźmi

Jakie problemy oraz potrzeby periodontologiczne można zauważyć podczas badania stomatologicznego w okolicach jednego lub wielu zębów?

🢚 Krwawienie punktowe, ograniczone lub perfuzyjne brzegu dziąsła podczas lekkiego sondowania kieszonek dziąsłowych
🢚 Zaczerwienienie dziąseł i ich opuchlizna
🢚 Głębokość kieszonek dziąsłowych powyżej 4mm
🢚 Krwawienie dziąseł lub głębokie kieszonki w miejscu występowania furkacji zębowych?
🢚 Możliwość sondowania furkacji zębowych?
🢚 Ruchomość lub migracja zębów
🢚 Powiększone przestrzenie zębowe
🢚 Recesje dziąsłowe
🢚 Braki zębowe i historia ekstrakcji zębów z powodów periodontologicznych
🢚 Prace protetyczne stałe i ruchome (korony, mosty, protezy)
🢚 Miejscowe, pojedyncze oraz rozległe rekonstrukcje implantologiczno-protetyczne (korony,mosty i protezy na implantach)
🢚 Duża ilość wypełnień oraz częsta zapadalność na próchnicę
🢚 Ubytki niepróchnicowego pochodzenia
🢚 Nadwrażliwość zębów
🢚 Suchość w jamie ustnej oraz niski poziom produkcji śliny
🢚 Zmiany na błonach śluzowych jamy ustnej
🢚 Asymetryczny poziom dziąsła brzeżnego oraz brodawek dziąsłowych
🢚 Zaburzenia estetyki dziąseł i zębów
🢚 Zaburzenia płaszczyzny zgryzowej

Jakie problemy oraz potrzeby periodontologiczne można zauważyć podczas badania radiologicznego w okolicach jednego lub wielu zębów (miejscowe lub uogólnione) obrazujące się jako zmiany poziomu kości brzeżnej lub przejaśnień radiologicznych wskazujących na defekty kostne?

🢚 Obniżenie się poziomu brzegu kości brzeżnej w stosunku do linii szkliwno-cementowej zębów,
🢚 Występowanie pionowych defektów kostnych wzdłuż korzeni zębów
🢚 Przejaśnienia zlokalizowane w okolicach furkacji zębowych
🢚 Obniżenie się poziomu kości brzeżnej w okolicach furkacji zębowych
🢚 Zmiany endo-perio, czyli rozległe zmiany pionowe sięgające wierzchołków korzeni zębów
🢚 Obniżenie się poziomu kości brzeżnej w okolicach implantów, miejscowe lub uogólnione
🢚 Pólkoliste zmiany wskazujące na defekty kości wokół implantów
🢚 Podłużne, szczelinowate zmiany wskazujące na defekty kostne występujące wzdłuż implantów
🢚 Braki zębowe
🢚 Zatrzymane zęby mądrości oraz zaburzenia położenia zębów mądrości
🢚 Prace protetyczne (korony, mosty, protezy)
🢚 pojedyncze oraz rozległe rekonstrukcje implantologiczno-protetyczne (korony,mosty i protezy na implantach)
🢚 Liczne ubytki próchnicowe
🢚 Duża ilość wypełnień (historia próchnicy)

Jaki ogólny stan zdrowia wskazuje na potrzebę opieki periodontologicznej, o którym możemy dowiedzieć się z wywiadu?

🢚 Palenie papierosów
🢚 Cukrzyca
🢚 Nadciśnienie
🢚 Miażdżyca
🢚 Choroby naczyń krwionośnych i serca
🢚 Ryzyko oraz występowanie zawału, wylewu lub tętniaka
🢚 Stres i podwyższony poziom kortyzolu
🢚 Ciąża, planowanie ciąży lub karmienie piersią
🢚 Menopauza oraz niestabilność żeńskich hormonów
🢚 Problemy z gruczołem tarczycy
🢚 Reumatyzm i inne choroby autoimmunologiczne jak łuszczyca
🢚 Planowane leczenie osteoporozy lekami w postaci zastrzyków
🢚 Ryzyko lub diagnoza choroby Alzheimera oraz demencji

Jakie inne ważne ogólne czynniki wskazują na to, że pacjent powinien szukać pomocy u periodontologa, o których możemy dowiedzieć się z wywiadu?

🢚 Występowanie paradontozy w rodzinie (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, dzieci)
🢚 Występowanie cukrzycy w rodzinie (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, dzieci)
🢚 Występowanie chorób i problemów kardiologicznych i naczyniowych w rodzinie (nadciśnienie, zawał, miażdżyca, wylew, tętniak, etc.)
🢚 Pacjenci po operacjach kardiologicznych i naczyniowych (stenty, zastawki, ablacje, rozruszniki, etc.)
🢚 Występowanie choroby Alzheimera w rodzinie oraz pacjenci z ryzykiem demencji
🢚 Rzadkie wizyty kontrolne, długa absencja pacjenta lub unikanie wizyt stomatologicznych

Zapraszam serdecznie do współpracy.

dr.wojciech.krajewski@gmail.com
+48 577 133 435

Periodontologia

Paradontoza
Peri-implantitis
Recesje dziąsłowe
Jakość życia i zdrowie
Wsparcie dla lekarzy i higienistek